Przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr  1

22-400 Zamość

ul. Okopowa 1

tel. 84 639 22 69

 

Przedszkole Miejskie Nr  2

22-400 Zamość

ul. Gminna 32

tel. 84 638 48 68

 

Przedszkole Miejskie Nr  4

22-400 Zamość

ul. Peowiaków 18a

tel. 84 638 49 74

 

Przedszkole Miejskie Nr  5

22-400 Zamość

ul. Peowiaków 76a

tel. 84 638 49 15

 

Przedszkole Miejskie Nr  6

22-400 Zamość

ul. Dolna 4

tel. 84 639 68 05

 

Przedszkole Miejskie Nr  7 z Oddziałami Integracyjnymi

22-400 Zamość

ul. Asnyka 3

tel. 84 616 90 98

 

Przedszkole Miejskie Nr  8

22-400 Zamość

ul. Kamienna 6

tel. 84 627 51 91

 

Przedszkole Miejskie Nr  9

22-400 Zamość

ul. Obożna 10

tel. 84 627 27 29

 

Przedszkole Miejskie Nr  10

22-400 Zamość

ul. Lwowska 17

tel. 84 638 65 77

 

Przedszkole Miejskie Nr  12

22-400 Zamość

ul. Wyszyńskiego 32

tel. 84 627 99 33

 

Przedszkole Miejskie Nr  13 z Oddziałami Integracyjnymi

22-400 Zamość

ul. Wąska 7

tel. 84 627 44 20

 

Przedszkole Miejskie Nr  14

22-400 Zamość

ul. Olchowa 11

tel. 84 638 62 12

 

Przedszkole Miejskie Nr  15

22-400 Zamość

ul. Zamoyskiego 4a

tel. 84 627 61 25

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych

22-400 Zamość

ul. Peowiaków 6a

tel. 84 639 33 11


Menu główne

Najnowsze galerie

Facebook

R E K L A M A

Wersja językowa

P O L E C A M Y

Ważne adresy

R E K L A M A

W naszej galerii..